Готуємося до ДПА

 

 

Державна підсумкова атестація у 2018 році

Увага! Сторінка поповнюється матеріалами поступово. Слідкуйте за змінами!!!

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ МОН № 1547 від 30.12.2014 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

Лист МОН № 1/9-66 від 31.01.18 року Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти

Лист МОН № 1/9-27 від 22.01.18 року Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/18 навчальному році


 

Витяг  із  протоколу №3

засідання педагогічної ради Біласовицької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 від 13.02.2018 року

ІІІ.СЛУХАЛИ :

Інформацію директора школи Любові Петрівни Яртим про вибір третього предмету на державну підсумкову атестацію в 9 –му класі  в  2017-2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Обрати третій предмет для ДПА в 9 класі -  українську літературу.

 

Голова педради                                    Л.П.Яртим

Секретар педради                                Н.П.Понзель

Згідно

Директор школи                                Л.П.Яртим

13.02.2018 року

 

 

 

 

Витяг  із  протоколу №3

засідання педагогічної ради Біласовицької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 від 13.02.2018 року

ІV.СЛУХАЛИ :

Інформацію директора школи Любов Петрівни Яртим про визначення   строків проведення державної підсумкової атестації  в 4 і 9 класах.

УХВАЛИЛИ:   

Провести ДПА в такі строки :

 для здобувачів початкової освіти :

українська мова – 17 .05.2018 р.

математика -  22.05.2018 р. 

 

для здобувачів базової середньої освіти :

українська мова – 01.06.2018 р.

математики  -  05.06.2018 р.

українська література - 08.06.2018 р.

 

Голова педради                                    Л.П.Яртим

Секретар педради                                Н.П.Понзель

 

Згідно

Директор школи                                Л.П.Яртим

13.02.2018 року

 

 

 

 

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти

У відомстві зазначають, що ДПА здобувачів початкової освіти цього року буде здійснена з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт.

Контрольні роботибудуть проведені з двох предметів:української мови(передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) іматематики.

Для проведення іспитів у 4-х класах школами мають використовуватись єдині завдання, які укладають вчителі, відповідно до затверджених МОН орієнтовних вимог до змісту завдань.

ДПА з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків.

У закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета: мови національної меншини.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходив атестацію.

Державна підсумкова атестація здобувачів базової середньої освіти

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів буде здійснюватись у письмовій формі з трьох предметів:українська мова, математика та предмет за вибором.

Предметом за вибором за рішенням педагогічної ради може бути один із зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, німецька, іспанська або французька мова), історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, хімія, фізика та інформатика.

У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Завдання для проведення ДПА укладатимуть учителі, відповідно до затверджених МОН орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.

Результати ДПА не будуть враховуватись при виставленні річних оцінок з предметів, з яких проводилось атестація.

 

Методичні рекомендації щодо проведення ДПА-2018 для 9 класу

 

                                                        Особливості проведення ДПА в 2018 році

 

      Атестація учнів, які закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменування проходить у письмовій формі і повинно відповідати певним вимогам Міністерства освіти. У роботі повинні бути завдання, відповідні рівню підготовки учнів і шкільних освітніх стандартів. 
Дати, в які буде проходити ДПА, визначаються членами педагогічної ради. Наказ за підписом директора, затверджує дати проведення кожного іспиту, доведуть до відома учнів не пізніше 5 квітня 2018 року. Дев'ятикласникам 2017/2018 року випуску потрібно здавати три іспити: 
 

українська мова; 
математика; 

предмет
    за    вибором    у вигляді   української літератури,    зарубіжної літертури, іноземної мови, історії України та всесвітньої історії, права, географії,     біології,   хімії,    фізики   або   інформатики,   а   також  мов національних меншин.


     Оцінки по ДПА виставляються в журнал після річної позначки. Підсумки атестації повинні бути проставлені в атестат про середню освіту. Вони безпосередньо впливають на середній атестаційний бал. 
 

Хто звільняється від ДПА?


   До числа  школярів, які можуть  отримати звільнення від ДПА входять: 
1.Діти,   які проходять    навчання і   лікування на   базі шкіл-інтернатів   або освітніх   закладів   санаторного типу,   реабілітаційних   центрів,         класів інклюзивного типу,   є   глухими,  сліпими, або слабочуючими слабозорими, мають    порушення   функції     опорно-рухової системи,   тяжкі     мовленні порушення або затримку в психічному розвитку. 

2.Учні,   які перебувають у соціальній відпустці. Це правило діє для дівчаток, які народили дитину. Для    підтвердження   свого статусу матері їм потрібно надати довідку з жіночої консультації і, якщо учениця є повнолітньою, заяву.

3.Спортсмени, які беруть    участь    у   міжнародних  змаганнях або повинні поїхати на збори, а також учасники виставок або конкурсів, які проходять на міжнародному рівні. 

4.Учні, в районі проживання яких трапилося стихійне лихо або оголошено надзвичайний стан. 

5.Учні, які стали учасниками олімпіад або наукових конкурсів, що проходять на міжнародному рівні. Вони отримують звільнення від предмета,    на якому посіли призові місця.

6.Учні,   які вийшли на третій етап МАН    з    якого-небудь предмета.    Вони звільняються від ДПА з цієї дисципліни. 

7.Школярі, які мають    міжнародну сертифікацію з іноземної мови на рівні В1 (для середніх шкіл без спеціалізації з мови)    і   В2 (для шкіл,    в   яких вивчаються мови на підвищеному рівні). 

 

Зміст іспитів та вимоги до білетів

 

    Вам    належить    підготовка до   трьох   ДПА, включаючи українську мову і математику. 
    Вимоги,   які   висуваються   до структури,    змісту    і правил   проведення атестаційних робіт, варто обговорити детальніше. 
 

ДПА з української мови


   Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов'язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуационная грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог.

Тезісні характеристики ДПА: 
 

атестація проходить протягом 60 хвилин; 

обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів; 

на   початку іспиту вчитель   повинен   зачитати   весь текст,   дати пояснення щодо його   змісту,   лексичного значення слів і особливостей правопису; 

кожне речення тесту читається наступним чином:  учитель читає  все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію; 

в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац; 

в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.


     Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями: 
помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково; 

помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними; 

при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні і т. д.); 

помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку; 

робота, в якій допущено більше п'яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше; 

бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3 бали, 9-10 – 4 бали, 7-8 – 5 балів, 5-6 – 6 балів, 4 – 7 балів, 3 – 8 балів, 1 груба і одна негруба – 9 балів, 1 – 10 балів, 1 негруба – 11 балів, 0 – 12 балів.


ДПА з української літератури


     Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування:
1.Тривалість іспиту становить 90 хвилин.
2.Вчитель   розподіляє    варіанти так,    щоб  поруч не    опинилися учні    з однаковими квитками.
3.В квитку має бути 25 завдань   представлених   у різній  формі: у №1-16  - учні вибирають 1 вірну відповідь з 4-5 варіантів,    №17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів,    № 21-24 – вписують    відповіді  у вигляді слова,    поєднання    слів або речень,   №25 –   пишуть    розгорнуту відповідь на піставлене питання. Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему,   дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його. 
 

 

 

 

ДПА з математики


     Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин, якщо він призначений для учнів середніх шкіл без спеціалізації за математики, і 180 хвилин, якщо випробування проводиться для спецклассов. Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини: 
 

перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів; 

друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь; 

третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обгрунтувати кожне проведене дію.    Учням, які навчаються у спеціалізованих математичних класах, можуть видати квитки з додатковою частиною. Міносвіти пропонує включити в неї 3 завдання за програмою поглибленого вивчення математичних дисциплін.