Освітній процес

Про підсумки навчально-виховної роботи

за І семестр 2019-2020 н.р.

 

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив  працює над методичною проблемою, яка сформувалася у світлі вимог Нової української школи: «Розвиток творчого потенціалу вчителя як важливого чинника в процесі імплементації інноваційних методів на основі компетентнісного підходу до навчання і виховання конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвиненої особистості, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну» та «Національно-патріотичне виховання молоді у процесі виховної роботи».

Під час навчально-виховного процесу вчителі впроваджують

10  ключових  компетентностей  Нової  української школи:

1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

2.Спілкування іноземними мовами.

3.Математична грамотність: уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності

4. Компетентності в природничих науках і технологіях: наукове розуміння природи і сучасних технологій

5. Інформаційно-цифрова компетентність: застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

6.  Уміння навчатися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок

7.Соціальні і громадянські компетентності: уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість: уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, здатність до підприємницького ризику.

9.  Загальнокультурна грамотність: здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя: уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Вчителі школи володіють сучасною термінологією, застосовують на практиці інноваційні форми, методи та прийоми навчання та виховання.

На початку навчального року адміністрацією школи згідно з планом внутрішкільного контролю було перевірено і погоджено календарні плани вчителів, до уваги бралася загальна кількість уроків, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт, уроків зв’язного мовлення, позакласного читання.

У школі створені  Методичні об'єднання вчителів початкових класів та класних керівників, Творча група вчителів-предметників. Робота ШМО організована відповідно до проблемних питань школи. При школі діє психолого- педагогічний семінар.

В поточному навчальному році проходять атестацію 3 педпрацівники школи. Дирекцією вивчається система роботи вчителів. Згідно графіку проведено відкритий урок з української літератури  у 7 класі.

Виховна робота школи в першому семестрі проводилася за всіма напрямками виховної роботи та  згідно затвердженого плану. Робота з класними колективами спланована по місячниках. Вона націлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку учнів, засвоєнню морально-етичних норм, любов до рідної землі. Основна увага приділяється національно-патріотичному вихованню. Протягом семестру проведені загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, засідання учнівського самоврядування.

Організовано та проведено загальношкільні масові заходи:

Учні школи взяли участь у II етапі обласного конкурсу лiтературних творів, творiв образотворчого мистецтва та фоторобiт на тему «Захиснuкu України: історія та сьогодення». У номiнацii  «Фоторобота» I мiсце зайняла робота Губинця Iвaнa, учня 9 класу (кер.Ісевич Ю.І.)

Учні школи взяли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» та «Український сувенір»

Пiдсумкu проведення I (районного)етапу етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» та «Український сувенір»: Визнати переможцями конкурсу :

У номiнацii «Новорічний букет» :II мiсце - Брунцвик Марина, )учениця 5 класу (кер. Iсевич Ю.I.);

У номінації «Новорічний подарунок: ІІ місце Сідак Валерія учениця 6 класу(керівник Ісевич Ю.І.),

 У конкурсі «Український cyвeнip» Бiласовицький ЗЗСО I-II ступенiв зайняв ІІІ місце

     Під керівництвом вчителя української мови Понзель Н.П. учні школи взяли участь і показали високі результати в мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка та в конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, що був проведений  9 листопада 2019 року, в день української писемності та мови.

Звіт

про проведення І етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка

 

з\п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Максимальна

к-сть балів

К-сть

балів

Місце

1

Биркович Вікторія

5

20

13

І

2

Брунцвик Марина

5

20

10

 

3

Ковач Мар’яна

5

20

11

 

4

Кушнір Євген

5

20

8

 

5

Созанський Максим

5

20

12

 

6

Сусла Марія

5

20

11

 

7

Кушнір Іван

6

20

6

 

8

Сідак Валерія

6

20

13

І

9

Сусла Богдана

6

20

12

 

10

Биркович Іван

7

20

14

І

11

Волошин Богдана

7

20

11

 

12

Ісевич Діана

7

20

8

 

13

Калитич Василь

7

20

9

 

14

Лях Маріанна

7

20

13

 

15

Бодак Михайло

8

20

10

 

16

Губинець Іван

8

20

14

І

17

Росол Максим

8

20

8

 

18

Губинець Іван

9

20

16

І

19

Костіва Тетяна

9

20

14

 

20

Рябінчак Валентин

9

20

8

 

21

Шуфрич Людмила

9

20

13

 

 Проведено перший етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Звіт

про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у  2019-2020 н.р.

 

 

№ з/п

Предмет

П.І.Б. вчителя

Дата провед.

клас

П.І.Б. учасників І етапу олімпіад

 

П.І.Б. учасників  ІІ етапу олімпіад

1

Українська мова і література

Понзель Н.П.

16.10

8

9

Бодак М., Губинець І., Дурневич М., Росол М., Чобалько В.

Губинець І., Костіва Т., Рябінчак В., Шуфрич Л.

Губинець Іван Вас.

Костіва Тетяна

2

Географія

Баблюх І.Г.

17.10

8

9

Бодак М., Губинець І., Фулитка Ю., Росол М.

Губинець І., Костіва Т., Рябінчак В., Шуфрич Л.

Бодак Михайло

Костіва Тетяна, Шуфрич Людмила

3

Трудове навчання

Сідак А.А.

18.10.

9

Губинець І., Левицький І., Соломко А., Костіва Т., Смерековська Д., Шуфрич Л.

Соломко Анатолій

4

Правознавство

Кузів Д.В.

18.10

9

Рябінчак В., Левицький І.,

Рябінчак Валентин

 

5

Біологія

Самусь М.Ю.

18.10

8

9

Губинець І., Бодак М.

Костіва Т.,  Рябінчак В., Шуфрич Л., Губинець І.,Смерековська Д.

Губинець Іван Вас.

Губинець Іван Мик., Шуфрич Людмила

6

Хімія

Ківкович В.В.

21.10

 

8

9

Бодак М., Губинець І., Фулитка Ю., Росол М.

Шуфрич Л., Рябінчак В., Костіва Т.

Губинець Іван Вас.

Рябінчак Валентин

7

Іноземна мова

Грига М.Й.

22.10

8

9

Губинець І.,

Костіва Т., Рябінчак В., Шуфрич Л.

Губинець Іван Вас.

Костіва Тетяна

8

Математика

Матківська В.М.

23.10

7

8

9

Биркович І., Калитич В., Волошин Б., Ісевич Д.

Губинець І., Бодак М.

Губинець І., Рябінчак В.

Калитич Василь

Губинець Іван Вас.

Губинець Іван Мик, Рябінчак Валентин

9

Фізика

Минда Г.М.

24.10

 

8

9

Бодак М., Губинець І., Росол М.

Губинець І., Левицький І., Рябінчак В.

Губинець Іван Вас.

Губинець Іван Мик.

10

Інформаційні технології

Фулитка С.М.

25.10

9

Рябінчак В.,Костіва Т., Шуфрич Л., Губинець І.

 

Рябінчак Валентин

11

Історія

Кузів Д.В.

25.10.

8

9

Бодак М., Губинець І., Фулитка Ю., Росол М.

Губинець І., Рябінчак В., Левицький І.

Губинець Іван Вас.

Левицький Іван

 

Учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад і показали наступні досягнення:

Англійська мова-1 місце(Рябінчак В.(уч.9 кл.)-Грига М.Й.),

Інформаційні технології – 1 місце (Рябінчак В.(уч.9 кл.)-вчитель Фулитка С.М.)

Трудове навчання(технології) -1 місце (Соломко А.(уч.9 класу)

Учасники олімпіад продемонстрували низькі знання з фізики, хімії, математики, географії, правознавства. Більшість із них не набрала і 35% виконаних завдань. Результати показали, що з перерахованих предметів у школі відсутня належна робота з обдарованими учнями.

Згідно річного плану  проведено моніторинг знань учнів 5 класу з таких предметів: українська мова, математика. Учні показали наступні результати:

контрольну роботу з української мови виконували 10 учнів, з них на високий рівень-4 учні, на достатній-2 учні, на середній-4 учні. Якість знань-60%.   За результатами річних оцінок якість знань складає 70%;

контрольну роботу з математики виконували 10 учнів, з них на високий рівень - 5 учнів,на достатній-1 учень,на середній-3 учні(27,3%). Якість знань-60%.  За результатами річного оцінювання якість знань складає 70%.

 

Успішність за І семестр 2019-2020 н.р.

Клас

К-сть учнів

на кінець семестру

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

Рівень

Високий

рівень

1

11

-

-

-

-

2

12

-

-

-

-

3

7

-

2

2

3

4

8

-

2

4

2

5

10

-

5

1

4

6

9

1

6

2

-

7

13

2

6

5

-

8

9

-

6

2

1

9

8

-

2

4

2

Всього

87

(атестовано 64)

3

29

 

20

 

12

 

 

Навчальні плани та програми за І семестр виконано повністю. Заміни уроків вчителів, відсутніх з поважних причин, здійснювались своєчасно.

Кількість письмових та усних контрольних робіт відповідає вимогам наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів» та методичним рекомендаціям МОН України щодо вивчення навчальних предметів. Вчителями-предметниками своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити, виставляються бали за ведення зошитів на сторінки класних журналів. Матеріали з усіх предметів вивчаються послідовно; кількість годин, визначених на кожну тему, відповідає календарному плануванню.

Згідно річного плану в закладі освіти проведено предметні тижні: тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень правових знань, тиждень зарубіжної літератури. Відповідно до річного плану роботи дирекцією школи проводилося вивчення стану викладання зарубіжної літератури у 5-9 класах . Складено аналітичні довідки та буде виданий відповідний наказ по школі.

У період 20-27листопада проведено класно-узагальнювальний контроль у 8 класі. Підведено підсумки і видано відповідний наказ по школі.

У грудні проведено адміністративні контрольні роботи у 6-9 класах з української мови та математики.

Результати контрольних робіт:

Предмет

Дата проведення

Клас

К-сть учнів у класі

К-сть відсутніх

учнів

Результати

контрольного зрізу

Якість знань

    %

Українська

Мова

11.12.2019

6

9

1

Високий рівень- 2

Достатній рівень-1

Середній рівень-5

38

Українська

мова

13.12.2019

7

13

1

Високий рівень- 1

Достатній рівень-8

Середній рівень-3

75

Українська

мова

11.12.2019

8

9

-

Високий рівень- 1

Достатній рівень-3

Середній рівень-5

44

Українська

мова

13.12.2019

9

8

2

Високий рівень- 3

Достатній рівень-2

Середній рівень-1

82

Математика

13.12.2019

6

9

2

Високий рівень- 1

Достатній рівень-1

Середній рівень-2

Низький рівень -3

28

Математика

11.12.2019

7

13

1

Високий рівень- 1

Достатній рівень-3

Середній рівень-8

33

Математика

12.12.2019

8

9

-

Високий рівень- 1

Достатній рівень-1

Середній рівень-7

22

Математика

12.12.2019

9

8

1

Високий рівень- 4

Достатній рівень-2

Середній рівень-0

Низький рівень - 1

88

 

Звіт про заходи висвітлено на сайті закладу освіти.

Спортивне життя школи: започатковано і проводяться щоденні ранкові зарядки, проведено шкільну спартакіаду.

Згідно плану роботи школи в закладі проведено наступні виховні заходи:

1. Свято «День знань» (педагог-організатор)

2. Спортивні естафети та змагання з футболу до Міжнародного дня фізичної культури та спорту (педагог-організатор, Сідак А.А.)

3.Місячник до Міжнородного дня шкільних бібліотек (Самусь М.Ю.)

4.Свято «Учитель спокою не знає, учитель завжди у тривозі»

(Калитич С.Г.)

5.Свято «Покрова – покровителька козацтва» до Дня захисника України (Понзель Н.П.)

6. Свято «Осінній ярмарок» ( педагог-організатор, Матківська В.М., Росол Л.М.)

7. Літературна композиція «Осінь чарівниця» (Росол О.П.)

8. Тренінг «Толерантність в нашому житті» (Штуглинець С.Ю.

9. Свято до Дня писемності «Мово рідна, слово рідне…»

(Самусь М.Ю.)

10. Загальношкільна лінійка до Дня гідності та свободи (Ісевич Ю.І.)

11.Вечір – реквієм до вшанування жертв голодомору «Вічно жива пам'ять про Вас» (Ісевич Ю.І.)

12. Загальношкільна лінійка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

(Ісевич Ю.І.)

13.Акція – милосердя до Міжнародного дня інвалідів(Ісевич Ю.І.)

14. Свято «Вже надходить ніч чарівна» (Ісевич Ю.І.)

15.Конкурсно-розважальна програма «Нумо,хлопці» (Грига М.Й.)

16. Новорічний ранок (Биркович В.Ю., Росол Л.М., Соломко Н.І.,

 Росол О.П.)

17. Новорічний карнавал (Калитич С.Г.)