Національно-патріотичне виховання

Нормативно-правова база національно-патріотичного виховання

 

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку         з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948                        (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення                   70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року № 295;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»;

Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011          № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки                 в навчальних закладах України»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232                                 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-412                             «Про проведення Уроків мужності»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Значно зріс інтерес держави до виховання патріотів України.

Поряд з ознаками позитивних змін у патріотичному вихованні особистості загострилися й певні протиріччя, виникли нові суттєві проблеми. Головна з них стосовно виховного процесу полягає в тому, що нинішнє підростаюче покоління дорослішає і входить у життя нового, ціннісного невизначеного суспільства. Стара суспільна система зруйнована. Нова ж лише задекларована Конституцією. Відтак, учні не знають, при якому суспільному ладі вони житимуть у майбутньому. Це породжує у молодих громадян непевність в завтрашньому дні, психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої неповноцінності.

Тож без їх громадянського самовизначення, патріотизму, національної самосвідомості, культури міжнаціональних стосунків не прийде ні бажана стабілізація в суспільстві, ні його розвиток.

          Український патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею.

Патріотизм виявляється не лише в незвичайних ситуаціях, а в повсякденному виконанні особистістю своєї роботи, яка приносить користь і людині, і суспільству. Він проявляється в колективних настроях, почуттях, ціннісному ставленні до свого народу, його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, традицій, героїчного історичного минулого і сьогоднішньої розбудови держави як єдиної нації, до безмежних просторів Батьківщини, її природних багатств. Патріотизм передбачає знання особливостей своєї “малої  Батьківщини” : її історичне минуле, сучасні вулиці з давніми назвами та з іменами героїв, її людей, які працею та героїзмом прославили рідний край. 

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникла гостра потреба у розробці в школі Програми національно-патріотичного виховання, яка б визначала шляхи, методи, форми та засоби цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку особистості учня як людини, громадянина – патріота України.

Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Що означає бути українським патріотом сьогодні:

По-перше – бути свідомим, освіченим, моральним і активним громадянином України, піклуватися про інтереси та історичну долю країни, її міжнародний авторитет.

По-друге – з повагою ставитись до історичного минулого українського народу, до його мови, традицій, звичаїв і обрядів, до героїчних подвигів предків, берегти пам’ять про них. Адже героїзм є найвищим критерієм українського патріотизму і національної свідомості.

По-третє – палко любити Україну, виявляти готовність заради неї на самопожертву, самовіддано захищати її від зовнішніх та внутрішніх ворогів, сумлінно працювати для примноження здобутків української економіки, науки, культури і спорту.

 

Мета:

 

  Формування особистості громадянина і патріота України з  ціннісними поглядами, орієнтаціями, установками, мотивами діяльності і поведінки.

 

Завдання:

 

 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму;
 • забезпечення діяльності клубу «Юний широнінець»;
 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадянської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • формування у молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;
 • формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей, поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про малодших та людей з особливими потребами;
 • висвітлення у шкільних засобах інформації кращого досвіду патріотичного виховання;
 • забезпечення наступності та системності патріотичного виховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Затверджено :

 

 

План заходів із національно-патріотичного                                                         виховання учнів Біласовицького ЗЗСО І-ІІ ст.                                                                    на 2018-2019 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

 

№ п/п

Назва заходів

Дата

Клас

Відповідальні

1.

Взяти участь у акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти. »

Жовтень,                   2018 р.

1-9

Педагог -організатор Чекета Л. В.,

кл. кер. 1-9 кл.

2.

Оновити інформаційний куточок присвячений боротьбі  з російською агресією.

Жовтень, 2018 р.

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.

3.

Відзначити День української писемності та мови.

до 9 листопада, щорічно

 

Вчитель укр.мови Понзель Н.П.

4.

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

Постійно

 

9

Класний керівник                    9 кл.

Матківська В. М.

5.

Залучати школярів до участі у державотворчому процесі через активізацію роботи лідерів учнівського самоврядування.

Постійно

 

 

Педагог -організатор Чекета Л.В.

6.

Проводити з учнями акції «Ми разом»,                                          з «Вірою в серці», спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх родин.

Щорічно

 

1-9

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.,

кл. кер. 1-9 кл.

7.

Провести виховний захід- реквієм на тему « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні»).

Щорічно,

лютий

 

1-9

 

Педагог -організатор Чекета Л. В., Грига М. Й.

 

8.

Організувати зустріч з бійцем АТО (Ісеич Ю.Ю.).

Лютий, 2019 р.

 

1-9

 

Дирекція школи

 

9.

Провести тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

   - до утворення Української Повстанської  Армії ;

   -  до святкування дня Гідності та Свободи ;

   - до дня Соборності України ;

   - до дня пам’яті Героїв Крут .

Впродовж

2018-2019 рр.

 

 

до 14.10.18 р.

 

21.11.18 р.

 

22.01.19 р.

29.01.19 р.

1-9

 

 

 

 

 

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Грига Д. В.,         

педагог-організатор      Чекета Л. В.

10.

 Організувати перегляд та обговорення учнями вітчизняних художніх фільмів:

  - «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ світовій війні»;

  - «Війна - український рахунок»;

  - «Війна без переможців»

  - «ОУН - УПА: війна на два  фронти;

  - « 1377 спалені заживо»

  - «Поводир».

 

 

Жовтень, 2018 р.

 

Листопад, 2018 р.

Лютий, 2019 р

Березень, 2019 р.

Квітень, 2019 р.

Травень, 2019 р.

 

 

9

 

7-8

9

7-8

8-9

9

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Грига Д. В.

 

11.

Залучення батьків , громадськість села до участі у заходах з питань національно -патріотичного виховання.

Постійно

 

Дирекція школи

 

 

12.

Організовувати патріотичні акції :

- «Козацькому роду нема переводу»;

- «Привітай воїна зі святом»;

- «Краса.Молодь.Патріотизм: одягни вишиванку».

Протягом                          

жовтня, 2018 р.

грудня, 2018 р.

травня, 2019 р.

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.

 

13.

Щорічно проводити фестиваль патріотичної пісні.

 

 

Щорічно,

травень

 

1-9

Педагог-організатор Чекета Л.В.

Вчитель музики Губинець С. Є.

14.

Провести шкільний конкурс фоторобіт на тему « Захисники України : історія та сьогодення».

Впродовж       2018- 2019 рр.

 

5-9

Вчителі предметними,

кл. кер.1-9 кл.,

педагог-організатор      Чекета Л.В.

15.

 

 

 Брати участь у проведенні щорічних телеконкурсів знавців історії, культури, традицій свого народу                                                                           « Моя Україна».

Щорічно

7-9

Вчитель історії

Грига Д. В.,

педагог -організатор Чекета Л. В.

16.

Організувати екскурсії з метою популяризації пам’яток української історії, культури та природи.

Щорічно

 

Класні керівники                      1-9 кл.

17.

Організувати в школі постійно діючу експозицію , що ілюструє процес боротьби за незалежність України.

Впродовж                     2018 -2019 н. р.

 

 

Бібліотекар

Далекорей М. Ю.

18.

Провести виховні заходи:                                                

-бесіда  «Символи України» ;

-виховна бесіда «Ми нащадки славних козаків» (до Дня українського козацтва);

-круглий стіл «Сучасні герої нації» ; 

-свято «Українські народні символи - наші святині»;

-година спілкування «Дім в якому ти живеш»;

-лінійка-реквієм « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні») ;

-свято «Я українець , і я цим пишаюся»;

 -свято «Квіти - символи України»;

-виховна година «Наша Вітчизна - Україна».

 

 

Вересень, 2018 р.

Жовтень, 2018 р.

 

 

Листопад, 2018 р.

Грудень, 2018 р.

 

Січень, 2019 р.

 

Лютий, 2019 р.

 

Березень, 2019 р.

 

Квітень, 2018р.

Травень, 2018р.

 

1

6

 

 

5

8

 

4

 

7

 

9

 

2

3

 

Росол Л. М.

Понзель Н. П.

 

 

Далекорей М. Ю.

Калитич С. Г.

 

Биркович В. Ю.

 

Грига М. Й.

 

Матківська В. М.

 

Росол О. П.

Соломко Н. І.

 

19.

Про проведені заходи щодо організації національно - патріотичного виховання учнівської молоді Біласовицького ЗЗСО  висвітлювати в ЗМІ та Інтернет ресурсах.

Постійно

 

Педагог -організатор Чекета Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Затверджено :

 

 

План заходів із національно-патріотичного                                                         виховання учнів Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст.                                                                    на 2017-2018 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

 

№ п/п

Назва заходів

Дата

Клас

Відповідальні

1.

Взяти участь у акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти. »

Жовтень,                   2017 р.

1-9

Педагог –організатор Чекета Л.В.,

кл. кер. 1-9 кл.

2.

Оновити інформаційний куточок присвячений боротьбі  з російською агресією.

Жовтень, 2017р.

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

3.

Відзначити День української писемності та мови.

до 9 листопада, щорічно

 

Вчитель укр.мови Понзель Н.П.

4.

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

Постійно

 

9

Класний керівник                    9 кл.

Далекорей М.Ю.

5.

Залучати школярів до участі у державотворчому процесі через активізацію роботи лідерів учнівського самоврядування.

Постійно

 

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

6.

Проводити з учнями акції «Ми разом»,                                          з «Вірою в серці», спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх родин.

Щорічно

 

1-9

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.,

кл. кер. 1-9 кл.

7.

Провести виховний захід- реквієм на тему          « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні»).

Щорічно,

лютий

 

1-9

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

8.

Організувати зустріч з бійцем АТО (Ісеич Ю.Ю.).

Лютий, 2018р.

 

1-9

 

Дирекція школи

 

9.

Провести тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

   - до утворення Української Повстанської  Армії ;

   -  до святкування дня Гідності та Свободи ;

   - до дня Соборності України ;

   - до дня пам’яті Героїв Крут .

Впродовж

2017-2018рр.

 

 

до 14.10.17р.

 

21.11.17р.

22.01.18р.

29.01.18р.

1-9

 

 

 

 

 

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Яворчак Г.В.

 

10.

 Організувати перегляд та обговорення учнями вітчизняних художніх фільмів:

  - «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ світовій війні»;

  - «Війна - український рахунок»;

  - «Війна без переможців»

  - «ОУН - УПА: війна на два  фронти;

  - « 1377 спалені заживо»

  - «Поводир».

 

 

Жовтень, 2017р.

 

Лютий, 2017р.

Листопад, 2017р.

Березень, 2018р.

Квітень,2018р.

Травень, 2018р.

 

 

9

 

7-8

9

7-8

8-9

9

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Яворчак Г.В.

 

11.

Залучення батьків , громадськість села до участі у заходах з питань національно -патріотичного виховання.

Постійно

 

Дирекція школи

 

 

12.

Організовувати патріотичні акції :

- «Привітай воїна зі святом»;

- «Козацькому роду нема переводу»;

- «Краса.Молодь.Патріотизм: одягни вишиванку».

Протягом грудня, 2017р.

жовтня,2017р.

травня, 2018р.

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

13.

Щорічно проводити фестиваль патріотичної пісні.

 

 

Щорічно,

травень

 

1-9

Педагог-організатор Чекета Л.В.

Вчитель музики Губинець С.Є.

14.

Провести шкільний конкурс фоторобіт на тему « Захисники України : історія та сьогодення».

Впродовж                     2017- 2018рр.

 

5-9

Вчителі предметними,

кл. кер.1-9 кл.,

педагог-організатор      Чекета Л.В.

15.

 

 

 Брати участь у проведенні щорічних телеконкурсів знавців історії, культури, традицій свого народу                                                                           « Моя Україна».

Щорічно

7-9

Вчитель історії

Яворчак Г.В.

Педагог –організатор Чекета Л.В.

16.

Організувати екскурсії з метою популяризації пам’яток української історії, культури та природи.

Щорічно

 

Класні керівники                      1-9 кл.

17.

Організувати в школі постійно діючу експозицію , що ілюструє процес боротьби за незалежність України.

Впродовж                     2017 -2018н. р.

 

 

Бібліотекар

Далекорей М.Ю.

18.

Провести виховні заходи:                                                - олімпійське свято «Старти надій »;

-виховна година «Що означає слово Батьківщина»;

-урок громадянства «Будь гідним нащадком звання українець»;

- цикл зимових свят (Андріївські вечорниці);

 

 -година миру «Усі народи України живуть у злагоді та мирі»;

-виховна година «Україно! Ми твої діти» (присвячена Дню Соборності України);

-круглий стіл «Сучасні герої нації»; 

-брейн ринг «Юні патріоти».

 

Вересень, 2017р.

Жовтень, 2017р.

 

Листопад, 2018р.

 

Грудень, 2017р.

 

Грудень, 2017р.

 

Січень, 2018р.

 

Березень, 2018р.

Квітень, 2018р.

 

1

7

 

5

 

2-3

 

4

 

6

 

9

8

 

Росол О.П.

Калитич С.Г.

 

Понзель Н.П.

 

Соломко Н.І., Биркович В.Ю.

Росол Л.М.

 

Грига М.Й.

 

Далекорей М.Ю.

Матківська В.М.

19.

Про проведені заходи щодо організації національно - патріотичного виховання учнівської молоді Біласовицької школи висвітлювати в ЗМІ та Інтернет ресурсах.

Постійно

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правова база національно-патріотичного виховання

 

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку         з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948                        (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення                   70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року № 295;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»;

Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011          № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки                 в навчальних закладах України»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232                                 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-412                             «Про проведення Уроків мужності»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Значно зріс інтерес держави до виховання патріотів України.

Поряд з ознаками позитивних змін у патріотичному вихованні особистості загострилися й певні протиріччя, виникли нові суттєві проблеми. Головна з них стосовно виховного процесу полягає в тому, що нинішнє підростаюче покоління дорослішає і входить у життя нового, ціннісного невизначеного суспільства. Стара суспільна система зруйнована. Нова ж лише задекларована Конституцією. Відтак, учні не знають, при якому суспільному ладі вони житимуть у майбутньому. Це породжує у молодих громадян непевність в завтрашньому дні, психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої неповноцінності.

Тож без їх громадянського самовизначення, патріотизму, національної самосвідомості, культури міжнаціональних стосунків не прийде ні бажана стабілізація в суспільстві, ні його розвиток.

          Український патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею.

Патріотизм виявляється не лише в незвичайних ситуаціях, а в повсякденному виконанні особистістю своєї роботи, яка приносить користь і людині, і суспільству. Він проявляється в колективних настроях, почуттях, ціннісному ставленні до свого народу, його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, традицій, героїчного історичного минулого і сьогоднішньої розбудови держави як єдиної нації, до безмежних просторів Батьківщини, її природних багатств. Патріотизм передбачає знання особливостей своєї “малої  Батьківщини” : її історичне минуле, сучасні вулиці з давніми назвами та з іменами героїв, її людей, які працею та героїзмом прославили рідний край. 

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникла гостра потреба у розробці в школі Програми національно-патріотичного виховання, яка б визначала шляхи, методи, форми та засоби цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку особистості учня як людини, громадянина – патріота України.

Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Що означає бути українським патріотом сьогодні:

По-перше – бути свідомим, освіченим, моральним і активним громадянином України, піклуватися про інтереси та історичну долю країни, її міжнародний авторитет.

По-друге – з повагою ставитись до історичного минулого українського народу, до його мови, традицій, звичаїв і обрядів, до героїчних подвигів предків, берегти пам’ять про них. Адже героїзм є найвищим критерієм українського патріотизму і національної свідомості.

По-третє – палко любити Україну, виявляти готовність заради неї на самопожертву, самовіддано захищати її від зовнішніх та внутрішніх ворогів, сумлінно працювати для примноження здобутків української економіки, науки, культури і спорту.

 

Мета:

 

  Формування особистості громадянина і патріота України з  ціннісними поглядами, орієнтаціями, установками, мотивами діяльності і поведінки.

 

Завдання:

 

 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму;
 • забезпечення діяльності клубу «Юний широнінець»;
 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадянської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • формування у молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;
 • формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей, поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про малодших та людей з особливими потребами;
 • висвітлення у шкільних засобах інформації кращого досвіду патріотичного виховання;
 • забезпечення наступності та системності патріотичного виховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Затверджено :

 

 

План заходів із національно-патріотичного                                                         виховання учнів Біласовицького ЗЗСО І-ІІ ст.                                                                    на 2018-2019 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

 

№ п/п

Назва заходів

Дата

Клас

Відповідальні

1.

Взяти участь у акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти. »

Жовтень,                   2018 р.

1-9

Педагог -організатор Чекета Л. В.,

кл. кер. 1-9 кл.

2.

Оновити інформаційний куточок присвячений боротьбі  з російською агресією.

Жовтень, 2018 р.

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.

3.

Відзначити День української писемності та мови.

до 9 листопада, щорічно

 

Вчитель укр.мови Понзель Н.П.

4.

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

Постійно

 

9

Класний керівник                    9 кл.

Матківська В. М.

5.

Залучати школярів до участі у державотворчому процесі через активізацію роботи лідерів учнівського самоврядування.

Постійно

 

 

Педагог -організатор Чекета Л.В.

6.

Проводити з учнями акції «Ми разом»,                                          з «Вірою в серці», спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх родин.

Щорічно

 

1-9

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.,

кл. кер. 1-9 кл.

7.

Провести виховний захід- реквієм на тему « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні»).

Щорічно,

лютий

 

1-9

 

Педагог -організатор Чекета Л. В., Грига М. Й.

 

8.

Організувати зустріч з бійцем АТО (Ісеич Ю.Ю.).

Лютий, 2019 р.

 

1-9

 

Дирекція школи

 

9.

Провести тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

   - до утворення Української Повстанської  Армії ;

   -  до святкування дня Гідності та Свободи ;

   - до дня Соборності України ;

   - до дня пам’яті Героїв Крут .

Впродовж

2018-2019 рр.

 

 

до 14.10.18 р.

 

21.11.18 р.

 

22.01.19 р.

29.01.19 р.

1-9

 

 

 

 

 

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Грига Д. В.,         

педагог-організатор      Чекета Л. В.

10.

 Організувати перегляд та обговорення учнями вітчизняних художніх фільмів:

  - «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ світовій війні»;

  - «Війна - український рахунок»;

  - «Війна без переможців»

  - «ОУН - УПА: війна на два  фронти;

  - « 1377 спалені заживо»

  - «Поводир».

 

 

Жовтень, 2018 р.

 

Листопад, 2018 р.

Лютий, 2019 р

Березень, 2019 р.

Квітень, 2019 р.

Травень, 2019 р.

 

 

9

 

7-8

9

7-8

8-9

9

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Грига Д. В.

 

11.

Залучення батьків , громадськість села до участі у заходах з питань національно -патріотичного виховання.

Постійно

 

Дирекція школи

 

 

12.

Організовувати патріотичні акції :

- «Козацькому роду нема переводу»;

- «Привітай воїна зі святом»;

- «Краса.Молодь.Патріотизм: одягни вишиванку».

Протягом                          

жовтня, 2018 р.

грудня, 2018 р.

травня, 2019 р.

 

Педагог -організатор Чекета Л. В.

 

13.

Щорічно проводити фестиваль патріотичної пісні.

 

 

Щорічно,

травень

 

1-9

Педагог-організатор Чекета Л.В.

Вчитель музики Губинець С. Є.

14.

Провести шкільний конкурс фоторобіт на тему « Захисники України : історія та сьогодення».

Впродовж       2018- 2019 рр.

 

5-9

Вчителі предметними,

кл. кер.1-9 кл.,

педагог-організатор      Чекета Л.В.

15.

 

 

 Брати участь у проведенні щорічних телеконкурсів знавців історії, культури, традицій свого народу                                                                           « Моя Україна».

Щорічно

7-9

Вчитель історії

Грига Д. В.,

педагог -організатор Чекета Л. В.

16.

Організувати екскурсії з метою популяризації пам’яток української історії, культури та природи.

Щорічно

 

Класні керівники                      1-9 кл.

17.

Організувати в школі постійно діючу експозицію , що ілюструє процес боротьби за незалежність України.

Впродовж                     2018 -2019 н. р.

 

 

Бібліотекар

Далекорей М. Ю.

18.

Провести виховні заходи:                                                

-бесіда  «Символи України» ;

-виховна бесіда «Ми нащадки славних козаків» (до Дня українського козацтва);

-круглий стіл «Сучасні герої нації» ; 

-свято «Українські народні символи - наші святині»;

-година спілкування «Дім в якому ти живеш»;

-лінійка-реквієм « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні») ;

-свято «Я українець , і я цим пишаюся»;

 -свято «Квіти - символи України»;

-виховна година «Наша Вітчизна - Україна».

 

 

Вересень, 2018 р.

Жовтень, 2018 р.

 

 

Листопад, 2018 р.

Грудень, 2018 р.

 

Січень, 2019 р.

 

Лютий, 2019 р.

 

Березень, 2019 р.

 

Квітень, 2018р.

Травень, 2018р.

 

1

6

 

 

5

8

 

4

 

7

 

9

 

2

3

 

Росол Л. М.

Понзель Н. П.

 

 

Далекорей М. Ю.

Калитич С. Г.

 

Биркович В. Ю.

 

Грига М. Й.

 

Матківська В. М.

 

Росол О. П.

Соломко Н. І.

 

19.

Про проведені заходи щодо організації національно - патріотичного виховання учнівської молоді Біласовицького ЗЗСО  висвітлювати в ЗМІ та Інтернет ресурсах.

Постійно

 

Педагог -організатор Чекета Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Затверджено :

 

 

План заходів із національно-патріотичного                                                         виховання учнів Біласовицької ЗОШ І-ІІ ст.                                                                    на 2017-2018 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

 

№ п/п

Назва заходів

Дата

Клас

Відповідальні

1.

Взяти участь у акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти. »

Жовтень,                   2017 р.

1-9

Педагог –організатор Чекета Л.В.,

кл. кер. 1-9 кл.

2.

Оновити інформаційний куточок присвячений боротьбі  з російською агресією.

Жовтень, 2017р.

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

3.

Відзначити День української писемності та мови.

до 9 листопада, щорічно

 

Вчитель укр.мови Понзель Н.П.

4.

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

Постійно

 

9

Класний керівник                    9 кл.

Далекорей М.Ю.

5.

Залучати школярів до участі у державотворчому процесі через активізацію роботи лідерів учнівського самоврядування.

Постійно

 

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

6.

Проводити з учнями акції «Ми разом»,                                          з «Вірою в серці», спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх родин.

Щорічно

 

1-9

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.,

кл. кер. 1-9 кл.

7.

Провести виховний захід- реквієм на тему          « Герої не вмирають! » (присвячений героям «Небесної Сотні»).

Щорічно,

лютий

 

1-9

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

8.

Організувати зустріч з бійцем АТО (Ісеич Ю.Ю.).

Лютий, 2018р.

 

1-9

 

Дирекція школи

 

9.

Провести тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

   - до утворення Української Повстанської  Армії ;

   -  до святкування дня Гідності та Свободи ;

   - до дня Соборності України ;

   - до дня пам’яті Героїв Крут .

Впродовж

2017-2018рр.

 

 

до 14.10.17р.

 

21.11.17р.

22.01.18р.

29.01.18р.

1-9

 

 

 

 

 

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Яворчак Г.В.

 

10.

 Організувати перегляд та обговорення учнями вітчизняних художніх фільмів:

  - «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ світовій війні»;

  - «Війна - український рахунок»;

  - «Війна без переможців»

  - «ОУН - УПА: війна на два  фронти;

  - « 1377 спалені заживо»

  - «Поводир».

 

 

Жовтень, 2017р.

 

Лютий, 2017р.

Листопад, 2017р.

Березень, 2018р.

Квітень,2018р.

Травень, 2018р.

 

 

9

 

7-8

9

7-8

8-9

9

Класні керівники                      1-9 кл.,

вчитель історії

Яворчак Г.В.

 

11.

Залучення батьків , громадськість села до участі у заходах з питань національно -патріотичного виховання.

Постійно

 

Дирекція школи

 

 

12.

Організовувати патріотичні акції :

- «Привітай воїна зі святом»;

- «Козацькому роду нема переводу»;

- «Краса.Молодь.Патріотизм: одягни вишиванку».

Протягом грудня, 2017р.

жовтня,2017р.

травня, 2018р.

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

13.

Щорічно проводити фестиваль патріотичної пісні.

 

 

Щорічно,

травень

 

1-9

Педагог-організатор Чекета Л.В.

Вчитель музики Губинець С.Є.

14.

Провести шкільний конкурс фоторобіт на тему « Захисники України : історія та сьогодення».

Впродовж                     2017- 2018рр.

 

5-9

Вчителі предметними,

кл. кер.1-9 кл.,

педагог-організатор      Чекета Л.В.

15.

 

 

 Брати участь у проведенні щорічних телеконкурсів знавців історії, культури, традицій свого народу                                                                           « Моя Україна».

Щорічно

7-9

Вчитель історії

Яворчак Г.В.

Педагог –організатор Чекета Л.В.

16.

Організувати екскурсії з метою популяризації пам’яток української історії, культури та природи.

Щорічно

 

Класні керівники                      1-9 кл.

17.

Організувати в школі постійно діючу експозицію , що ілюструє процес боротьби за незалежність України.

Впродовж                     2017 -2018н. р.

 

 

Бібліотекар

Далекорей М.Ю.

18.

Провести виховні заходи:                                                - олімпійське свято «Старти надій »;

-виховна година «Що означає слово Батьківщина»;

-урок громадянства «Будь гідним нащадком звання українець»;

- цикл зимових свят (Андріївські вечорниці);

 

 -година миру «Усі народи України живуть у злагоді та мирі»;

-виховна година «Україно! Ми твої діти» (присвячена Дню Соборності України);

-круглий стіл «Сучасні герої нації»; 

-брейн ринг «Юні патріоти».

 

Вересень, 2017р.

Жовтень, 2017р.

 

Листопад, 2018р.

 

Грудень, 2017р.

 

Грудень, 2017р.

 

Січень, 2018р.

 

Березень, 2018р.

Квітень, 2018р.

 

1

7

 

5

 

2-3

 

4

 

6

 

9

8

 

Росол О.П.

Калитич С.Г.

 

Понзель Н.П.

 

Соломко Н.І., Биркович В.Ю.

Росол Л.М.

 

Грига М.Й.

 

Далекорей М.Ю.

Матківська В.М.

19.

Про проведені заходи щодо організації національно - патріотичного виховання учнівської молоді Біласовицької школи висвітлювати в ЗМІ та Інтернет ресурсах.

Постійно

 

Педагог –організатор Чекета Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.klasnaocinka.com.ua.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/uploads/editor/4927/402054/sitepage_43/files/Patr_otichne_PLAN_ZAHOD_V_2018_2019_n.doc